DNB wil actie van pensioenfondsen

De 207 pensioenfondsen die in september een dekkingsgraad van minder dan 105 procent hadden moeten volgens De Nederlandse Bank serieus gaan overwegen om te korten op de pensioenen zodat ze de minimale dekkingsgraad halen.

De Nederlandse Bank wil dat pensioenfondsen met een lagere dekkingsgraad dan 105 procent hun dekkingsgraad uiterlijk op 1 januari 2013 op orde hebben. Dat kan door premieverhoging, bijstorting van pensioengelden door de werkgever of korten op de pensioenen. Vooral de pensioenfondsen die al sinds 2008 een lagere dekkingsgraad hebben dan 105 procent zitten in de gevarenzone. Als de fondsen eind dit jaar nog niet de vereiste dekkingsgraad, dan moet er worden ingegrepen. De 207 fondsen hebben samen 6,9 miljoen deelnemers waarvan er 2,1 miljoen een pensioen ontvangen.

Tot voor kort steeg de dekkingsgraad van de pensioenfondsen, maar de laatste tijd liggen aandelenkoersen onder vuur en is vooral ook de rekenrente gedaald en daarmee de dekkingsgraad. Op dit moment overlegt het ministerie van Sociale Zaken over de dreigende korting met toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB, grote fondsen en de Pensioenfederatie, de overkoepelende brancheorganisatie.

Er wordt gesproken over hoe het slechte nieuws te communiceren en of er geen alternatieven zijn, zoals een verlenging van de herstelperiode of het aanpassen van de rekenrente naar een vast hoger niveau. De uitkomst van die besprekingen is ongewis, maar DNB heeft al laten weten niets voor een wijziging van de spelregels.

Hoe en of de pensioenen worden gekort weten we aan het einde van dit kalenderjaar. Moeten en gaan de pensioenfondsen korten op hun pensioenen dan is dat voor het eerst per april 2013.

Bron(nen):