Erfenis in 2005 levert staat flink op

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er in 2005 voor 9,6 miljard nagelaten. De verschillen in nalatenschap zijn groot, de verdiensten van de staat ook.

In 2005 overleden er ruim 136 duizend mensen. Al deze mensen tezamen lieten ruim 9,6 miljard euro na, ruim 70 duizend euro per persoon. Helaas een gemiddelde want van alle nalatenschappen laat ruim een derde minder na dan 10 duizend euro. Bijna twee derde minder dan 50 duizend euro en twee procent meer dan 500 duizend euro. Maar die twee procent laat wel in totaal 2,8 miljard euro na. Bij slechts één procent van de nalatenschappen is het aantal schulden groter dan de bezittingen.

De staat eet graag mee uit de ruif van nalatenschappen. In totaal incasseerde de staat in 2005 1,7 miljard euro aan successierechten, ofwel 17,7 procent van 9,6 miljard. Bij kleinere nalatenschappen is de staat minder inhalig, zo hebben kinderden een vrijstelling van 10.150 euro, tenminste als de nalatenschap niet meer is dan 26.852 euro.