Extra AOW bij langer doorwerken

Minister Donner van Sociale zaken heeft alweer zelf gelekt uit zijn notitie 'Langer doorwerken' die voor de zomer in definitieve vorm klaar moet zijn. Over langer AOW opbouwen als er doorgewerkt wordt na het pensioen.

Je kunt het ook een proefballon noemen, de opmerking van de minister om het mogelijk te maken langer AOW op te bouwen bij doorwerken na je vijfenzestigste. Voor ieder doorgewerkt jaar zou er 5 procent extra AOW opgebouwd moeten worden. Vooral interessant als er een onvolledige AOW-opbouw is door bijvoorbeeld verblijf in het buitenland. De extra opbouw zou eventueel mogelijk moeten zijn bij deeltijdwerken. Onderzocht moet nog worden of er bij het langer doorwerken nog werknemersverzekeringen zoals WAO/WIA en WW voor de doorwerkers moeten bestaan. En niet in de laatste plaats moeten de nog nader uit te werken plannen voorgelegd worden aan de minister van Financiën om de financiële consequenties uit te laten rekenen.
De notitie over langer doorwerken die de minister gaat presenteren belooft een groot aantal onderwerpen te bevatten; een doorwerk CAO, pensioenuitstel voor doorwerkers (ook eventueel in deeltijd) en nu weer de extra AOW-opbouw. De verschillende proefballonnetjes of 'lekken' beloven in ieder geval een hoop 'nieuws'.