Gelekte kabinetsplannen: wat is van invloed op mij?

Getty Images

Het kabinet maakt ruim 100 miljoen euro vrij voor de opleiding van personeel in verpleeghuizen. Prinsjesdag moet nog komen (dinsdag 15 september), maar dit is niet het eerste plan dat is uitgelekt. Een overzicht.

De zorg

- Eerder werd bekend dat er extra geld komt om bewoners van verpleeghuizen een uur 'persoonlijke aandacht' te geven. Daarvoor trekt het kabinet 80 miljoen uit.

- Er wordt 20 miljoen vrijgemaakt voor de persoonsgebonden budgetten (pgb). Het geld dient voor de compensatie van problemen rondom de pgb-hervormingen.

- De stijging van de ziektekostenverzekering valt iets lager uit dan verwacht. Er werd 10 euro voorspeld, maar nu zou het om een bedrag van 7 euro gaan. Ook gaat voor sommige groepen de zorgtoeslag omhoog. Het eigen risico groeit mee met de inflatie.

Economisch en fiscaal

- Alle bevolkingsgroepen lijken erop vooruit te gaan qua koopkracht. Volgend jaar stijgt de koopkracht gemiddeld met 1,2 procent. Alleenstaanden met een minimumloon gaan er het meest op vooruit (5,3 procent).

- Het begrotingstekort daalt volgend jaar naar 1,5 procent van de omvang van de binnenlandse economie.

- Volgend jaar groeit de Nederlandse economie met 2,4 procent en daalt de werkloosheid naar 6,7 procent. Dat bleek uit gelekte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

- Een aantal fiscale maatregelen kost het kabinet 900 miljoen euro. Zo gaat de ouderenkorting omhoog en worden de bezuinigingen op de huur- en zorgtoeslag uitgesteld.

- De belasting op vermogen gaat op de schop. Het nieuwe systeem moet uitgaan van een reëel vermogen. Nu is het nog gebaseerd op een fictief rendement van 4 procent. Overigens worden vermogens pas belast vanaf 25.000 euro.

- Vanaf 2017 wordt de regeling voor belastingvrij schenken uitgebreid. Dat kan dan tot een bedrag van 100.000 euro voor de aanschaf van een woning. Degene die het ontvangt, mag echter niet ouder zijn dan 40.

Auteur 
  • Yannick La Gordt Dillié
Bron 
  • Nu.nl