Grote verschillen in pensioenopbouw

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden alle Nederlanders in 2008 gemiddeld 8100 euro aan pensioenopbouw. Hoe en wat aan pensioen opgebouwd wordt verschilt sterk.

Werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever, zelfstandigen sparen zelf en inactieven ontvangen voornamelijk AOW. Gemiddeld bedraagt de AOW ongeveer de helft van de totale pensioenaanspraken. Gemiddeld wordt er door werknemers 19.800 euro aan pensioen opgebouwd (2008).

Volgens  het Centraal Bureau voor de Statistiek is 60 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werknemer. Zelfstandigen bouwen hun pensioen meer op door lijfrentes te kopen en te sparen. Inactieven moeten het vooral van de AOW zelf hebben.

Bron(nen):