Grote zorgen door minder thuiszorg

Ouderenorganisaties en mantelzorgers presenteren vandaag de eerste tussenrapportage van het Meldpunt Herindicatie. Het beeld is dramatisch, ouderen krijgen na herindicatie minder zorg en zelfs die wordt niet altijd geleverd.

Het Meldpunt Herindicatie begon haar activiteiten half januari dit jaar met als doel inzicht te krijgen in de gevolgen van de herindicatie door de gemeenten. Die zijn vanaf januari 2007 verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp en moeten daarom alle ongeveer 300.000 klanten herkeuren. Uit de tussenrapportage, na 573 meldingen blijkt dat tachtig procent zegt na herkeuring te weinig uren thuiszorg over te houden, moest zeventig procent uren inleveren en werd bij bijna de helft het aantal huishoudelijke taken beperkt. Ouderenorganisaties en mantelzorgerersorganisatie Mezzo spreken schande van de uitslag. Beide vrezen dat ouderen zo het verpleeghuis ingewerkt worden. Of omdat de ouderen het zelfstandig gewoon niet meer redden, of omdat de mantelzorgers nu al overbelast zijn. Grootste probleem van de herindicatie is de vorm, vaak gaat dit per telefoon en niet door een huisbezoek. Zeventig procent van de klagers is dan ook ontevreden over de manier waarop de nieuwe zorgtoekenning tot stand is gekomen. Volgens beleidsmedewerker Inge Schut van de PCOB is dit nog maar het topje van de ijsberg omdat maar weinig ouderen bereid zijn zelf te klagen.