Herstel pensioenfonds mag langer duren

Minister Donner van Sociale Zaken stelt vandaag in de ministerraad voor om de herstelperiode voor pensioenfondsen te verlengen van 3 naar 5 jaar. Dat heeft wel gevolgen voor het op peil houden van de waarde van het te ontvangen pensioen.

Van alle mensen die een pensioen opbouwen of ontvangen doet zeventig procent dat bij een pensioenfonds die een dekkingsgraad heeft van minder dan de wettelijke 105 procent. Om de dekkingsgraad weer op orde te brengen krijgen pensioenfondsen normaal gesproken drie jaar de tijd. Minister Donner stelt nu voor dat die periode onder voorwaarden vijf jaar mag zijn. Een van die voorwaarden is dat de pensioenen niet in waarde mogen stijgen. Geen indexatie de komende vijf jaar dus en geen inflatiestijging van de op te bouwen pensioenen van de werknemers. Door de verlenging naar vijf jaar zijn drastische maatregelen zoals pensioenverlaging waarschijnlijk niet meer aan de orde.

Of de vijf jaar inderdaad nodig zijn om de dekkingsgraad weer op orde te krijgen is afhankelijk van de aantrekkende economie en daarmee de stijging van de effectenkoersen. Misschien nog belangrijker is de lange rente, wanneer die stijgt verbetert de dekkingsgraad zienderogen. Is de dekkingsgraad weer op orde dan kan het pensioenfondsbestuur besluiten weer te indexeren.