Hulp bij zelfdoding uit wetboek van strafrecht

Een Initiatiefgroep bestaande uit vele bekende Nederlanders wil hulp bij zelfdoding uit het wetboek van strafrecht halen. Ze zoeken 40.000 handtekeningen om met een burgerinitiatief het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te kunnen krijgen. 

In de Week van het Voltooide leven wil de initiatiefgroep Uit vrije wil aandacht voor hulp bij zelfdoding door ouderen die tenminste 70 jaar zijn. De initiatiefgroep bestaat onder andere uit Hedy d’Ancona, Frits Bolkestein, Jan Terlouw, Paul van Vliet, Eugène Sutorius en Dick Swaab.
De groep wil hulp bij zelfdoding uit het wetboek van strafrecht hebben, artikel 294 staat die hulp nu nog in de weg. In 1991 pleite rechtsgeleerde Huib Drion al voor een middel waarmee op aanvaardbare wijze het leven op verzoek van de betrokkene beëindigd kan worden.
Sindsdien is er wel een discussie, maar behalve de euthanisewet waarin je wens in de handen van medici komt te liggen is er geen verbetering van het zelfbeschikkingsrecht het leven te beëindigen wanneer je klaar bent met leven.

In de visie van de initiatiefgroep komt de hulp bij zelfdoding verre te liggen van het wetboek van strafrecht. Speciaal opgeleide en gecertificeerde verpleegkundigen, psychologen of geestelijk verzorgers zouden hulp moeten kunnen bieden.
Na een serie gesprekken waarin getoetst wordt of het verzoek voor hulp bij zelfdoding authentiek, consistent en invoelbaar is en of de betrokkene handelingsbekwaam is kan een second opnion worden gevraagd. Deze onderzoekt of er geen sprake is van een impuls, depressie of een symptoom van een ziekte die kan worden verholpen en of de consequenties voor de nabestaanden zijn overwogen. De hulpverlener ziet er op toe dat de hulpvrager zelf het verstrekte middel voor de zelfdoding inneemt.

Alle initiatiefnemers zijn erg blij met hun leven en vinden de fase van het ouder worden en zijn uiterst plezierig. De minder prettige kanten van het ouder worden, de aftakeling en verlies van vermogens maken de laatste fase van het leven voor hen minder aantrekkelijk. Of volgens d’Ancona: “het is een tergend gevoel dat je niet met het leven kan ophouden als je dat wil”. Voor haar verpest dat juist het plezier aan deze levensfase.

Dick Swaab is nuchter over sterven. Hij zegt dat het in de natuur gewoon is het individu te vervangen en niet eindeloos op te knappen. Wanneer het leven op is wil hij zelf kunnen zeggen.

Hoe de initiatiefgroep de 40.000 handtekeningen wil verzamelen is nog niet duidelijk. De website www.uitvrijewil.nu toonde zojuist, op 9 februari, vlak na het online gaan, 60 steunbetuigingen.

Bron(nen):