Kamer twijfelt aan doorwerkplan

De Tweede Kamer heeft gisteren in debat met minister Donner van Sociale Zaken en zijn staatssecretaris Aboutaleb vraagtekens gezet bij de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van het door beiden gepresenteerde doorwerkplan.

Ieder jaar dat je na je vijfenzestigste doorwerkt krijg je vijf procent extra AOW en bij ziekte hoeft de werkgever niet langer twee jaar loon door te betalen maar slechts een week of zes. Dit is in grote lijnen het plan dat eind mei naar de Tweede kamer is gezonden. Gisteren debatteerde de kamer met minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb over het plan, eigenlijk discussienota. De kritiek was niet van de lucht. De SP is het meest kritisch, CDA en PvdA vrezen uitvoeringsproblemen bij de Sociale Verzekeringsbank. Er zou weinig animo zijn om na je vijfenzestigste door te werken. En het is ongewenst als het loon bij ziekte nog maar zo kort wordt doorbetaald. De bewindslieden lieten weten de plannen in nauw overleg met de Sociale Verzekeringsbank nader uit te werken en hopen in het najaar met nadere plannen te komen. VVD en D66 steunen de minister op hoofdlijnen.

Het is natuurlijk allemaal politiek, maar of er nu veel of weinig animo is om na het pensioen door te werken dat is niet van belang, er zijn nu mensen die reeds doorwerken en in een ongemakkelijke positie zitten vanwege de tijdelijke contracten en de rechtsonzekerheid. Het is goed dat de politiek kritisch is, daar is de kwaliteit van wetten bij gebaat. Maar het is ook goed als ze wat meer slagkracht aan de dag legt als het gaat om het beschermen van tienduizenden doorwerkers.