Klein pensioenfonds loopt risico

Hoe kleiner een pensioenfonds is, hoe duurder het fonds en hoe hoger de premie daardoor moet zijn. Maar dat is niet het enige gevaar, een pensioenfonds is sinds dit jaar een financieel product en het bestuur heeft daarmee een zorgplicht gekregen voor haar deelnemers.

De zorgen voor een afdoende kwalitatief beleid van een pensioenfonds uit divisiedirecteur van De Nederlandse Bank Klaas Knot tijdens een pensioencongres. Hij maakt zich zorgen over de toegenomen eisen die momenteel gesteld worden aan pensioenbestuurders en of pensioenfondsbestuurders aan die eisen kunnen voldoen. Sinds begin dit jaar is een pensioenfonds een financieel product en hebben bestuurders een zorgplicht ten opzichte van haar deelnemers. Dat betekent dat het fonds transparant moet zijn over de kosten en mogelijke risico’s van het pensioen. Voldoen ze daar naar idee van een deelnemer onvoldoende aan dan kan deze protest aantekenen. Zeker wanneer de premies onevenredig hoog zijn of de pensioenuitkering laag.
 
Het risico van hoge premies is bij kleine fondsen zeker aanwezig, volgens Knot nemen de kosten toe naarmate het fonds kleiner is. Met verstrekkende gevolgen. Een klein fonds tot een belegd vermogen van 10 miljoen euro ( 130 fondsen) besteed jaarlijks 1,23 procent van het belegd vermogen aan kosten. Een groot fonds met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro (50 stuks) besteed slechts 0,17 procent van het belegd vermogen aan kosten.
 
Dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de premie laat geen twijfel, pensioenadviseur Boeders rekende uit dat een daling van 1 procent nettorendement van het pensioenfonds leidt tot een toename van de prijs van het pensioen gedurende het arbeidzame leven. Volgens knot hebben pensioenbeheerder van kleine omvang wat uit te leggen.