Kleinschalige zorg is goede zorg

In het door de Volkskrant voor de tweede maal uitgevoerde onderzoek naar de beste verpleeg- en verzorgingshuizen, blijken vooral kleinschalige voorzieningen goed te scoren. Dat maakte de Volkskrant tweede kerstdag bekend.

Mocht u(w dierbaren) de keuze hebben voor een verpleeg- of verzorgingshuis, kijk dan vooral naar kleinschalige zorgvoorzieningen. In het door de Volkskrant uitgevoerde onderzoek naar de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen blijken voorzieningen met minder dan 40 bewoners het beste te scoren.

Het beste verpleeghuis 2008 is de Naber te Rotterdam, het beste verzorgingshuis 2008 Menno Simons te Amsterdam. In deze huizen werd bijna geen anti-depressiva gegeven, was er vrijwel geen probleemgedrag en kwamen doorligwonden niet voor.

Het slechts scorende voorzieningen hadden twintig keer meer doorligwonden, dertien meer medicijnincidenten en acht keer meer bewoners die onbedoeld afvielen dan de beste voorzieningen.

De tendens is om steeds meer kleinere voorzieningen te realiseren. Dit zijn voorzieningen waar ouderen in kleine groepen zelfstandig huishouden en een zo normaal mogelijk leven leiden. Eind jaren tachtig werd bij de Gooyer te Amsterdam geëxperimenteerd met zelfstandige woningen voor dementerende ouderen. In 2005 waren er al ruim vierduizend plaatsen, naar verwachting zullen dat er in 2010 zeker twaalfduizend zijn.

Het is niet zo dat de goed scorende instellingen meer geld ontvangen of dat de best scorende huizen minder zware zorg moesten te bieden. Dat de kleine voorzieningen zo goed scoren, komt volgens hoofdinspecteur Jenneke van Veen doordat er in de kleine voorzieningen aandacht is voor de mens. Men kan zich inleven in de bewoners, dat zorgt volgens haar voor kwaliteit.

Bent u op zoek naar een verzorgingstehuis of servicewoning? Gebruik onze zoekmachine!