Koopkracht gaat achteruit

Op basis van berekeningen stelt het centraal Planbureau dat we er volgend jaar geen procent op vooruitgaan, maar dat we slechts een kwart procent meer krijgen, of zelfs minder te besteden dan nu.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor het kabinet uitgerekend hoeveel de economische groei er dit jaar en volgend jaar zal zijn. Ook heeft ze een inschatting gemaakt van de inflatie waar we op moeten rekenen. Het kabinet gebruikt de calculaties om de begroting voor 2009 te maken. De begroting die op Prinsjesdag in september gepresenteerd zal worden. Het ziet er niet best uit, de economische groei is dit jaar nog 2,25 procent, maar zal in 2009 nog slechts 1,25 procent zijn en de inflatie is volgend jaar 3,5 procent.

Voor de inkomsten van de burger betekend dit dat we bij ongewijzigd beleid slechts een kwart procent meer te besteden krijgen. Maar alleenstaanden, minima en AOW’ers met een klein pensioen gaan er volgens het CPB een half procent op achteruit.

De politieke partijen haasten zich om de koopkracht te beschermen. Suggesties lopen uiteen van het schrappen van de BTW-verhoging die gepland staat voor 2009 tot het schrappen van de accijnsverhoging op diesel en LPG. Dit laatste is al door het kabinet afgewezen. Naar gewoonte lekken de begrotingsvoorstellen steeds ver voor Prinsjesdag uit, we blijven het volgen.