Meer keus in de thuiszorg

Vanaf 2009 moeten gebruikers van huishoudelijke hulp van de thuiszorg meer keuze krijgen dan nu. Willen ze een (duurdere) huishoudelijke hulp dan moet dat kunnen.

Door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werden veel klanten van de thuiszorg min of meer gedwongen om hun vaste hulp in te ruilen voor een goedkopere alphahulp. De zorgvragers werden met de alphahulpen werkgevers waardoor zij zelf bij ziekte of vakantie vervangingen moesten regelen. Velen konden dat niet aan en waren tijdens de afwezigheid van hun hulp verstoken van enige hulp.
Schuld van dit alles is de nieuwe WMO die gemeente het recht gaf via een aanbesteding de aanbieder van huishoudelijke hulp te kiezen. Via aanbestedingen kreeg de goedkoopste de opdracht, ook al werd onder de kostprijs de hulp aangeboden. Om toch uit de kosten te kunnen komen moesten de duurdere thuishulpen in vaste dienst hun contract opzeggen om de goedkopere alphahulp te worden. Die hadden daar vervolgens geen zin in en verlieten de zorg.
Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker heeft nu een voorstel ingediend om vanaf 2009 de WMO op dit punt te wijzigen. Vanaf 2009 moeten de zorgaanbieders hun klanten volgens het voorstel eerst een gekwalificeerde huishoudelijke hulp met een vast dienstverband aanbieden, pas wanneer de klant erom vraagt kan een alphahulp aangeboden worden.
De brancheorganisatie van zorgaanbieders is blij met het initiatief, de Vereniging Nederlandse gemeente vreest kostenstijging.
 
18 februari 2008