Meer marktwerking nodig in ouderenzorg?

De ouderenzorg zou meer marktwerking moeten kennen. Dat stelt organisatieadviseur Hugo van den Beld van Twynstra Gudde.

Kapitaalkrachtige senioren krijgen door een toegenomen marktwerking meer keuzevrijheid en het kostenplaatje voor de zorgsector in zijn geheel is beter beheersbaar.  

Dat stelt organisatieadviseur Hugo van den Beld van Twynstra Gudde, die zich specialiseerde in de ouderenzorg. Zijn plan is redelijk eenvoudig uit te leggen. Rijke ouderen kunnen een verblijf huren in een centrum voor ouderen waar meer gebeurd dan in een regulier verpleeghuis. "Van die opbrengsten kunnen zorgcentra de zorg betalen voor ouderen met een bescheiden beurs." De constructie wordt toegepast in het te openen zorgcentrum De Herbergier, waar Nova dit weekend aandacht aan besteedde.

De Herbergier werkt sowieso anders dan de meeste verzorgingshuizen. Ouderen worden er bijvoorbeeld 'klanten' of 'gasten' genoemd en dementie wordt niet als zodanig genoemd. Centraal staan 'liefde en aandacht' voor de gasten; de zorg is geen doel op zich maar een voorwaarde voor het leven. Het is de bedoeling dat er van De Herbergier meerdere filialen door heel het land komen.

Van den Beld op zijn weblog: "Per saldo denk ik dat dit een zéér goed initiatief is, waarvan er feitelijk nog duizenden nodig zijn in Nederland. Het kan tot voorbeeld dienen voor veel 'reguliere verpleeghuizen'."