Meer overledenen door griep en kou

In de eerste vier weken van dit jaar stierven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 1000 mensen meer dan in de afgelopen jaren. De reden voor de extra doden moet gezocht worden bij de griepgolf en de kou.

In de eerste vier weken stierven er in Nederland ruim duizend meer ouderen dan in andere jaren. In de eerste weken overleden er totaal 7200 80-plussers. Volgens het CBS ligt de oorzaak van de extra doden bij de kou, de eerste weken van januari 2009 waren de koudste van de afgelopen 12 jaar en de griep. De kou lijkt de grootste boosdoener. Alleen al in de tweede week van januari toen het kwik naar haar laagste gemiddelde waarde daalde in zes jaar stierven er al 500 80-plussers extra. In de derde januariweek was het aantal sterfgevallen onder 80-plussers 40 procent hoger dan normaal, nu door de combinatie kou en griep.

Kou en griep zijn in de wintermaanden altijd al oorzaak van extra sterfgevallen onder ouderen. Het lijkt nu meer op te vallen door de zachte winters van de afgelopen jaren waarbij het aantal sterfgevallen juist lager kwam te liggen. De laatste combinatie kou en groep was in februari/maart 2005 toen ook een verhoogd aantal 80-plussers overleed.