Onze generatie en de miljoenennota

Het kabinet heeft zijn belofte gehouden dat de minima en ouderen er niet op achteruit gaan. Allthans, op papier hebben ze tot nu toe gelijk. Hieronder de plannen van het kabinet met betrekking tot 55-plussers voor het komende jaar.

Het kabinet is volgens de miljoenennota van plan de komende jaren onder meer te investeren in veilige en leefbare wijken en heeft tegelijk de ambitie om haar plannen deugdelijk te financieren. Het huishoudboekje moet niet alleen nu, maar ook over 20 of 30 jaar nog op orde zijn. Toch is er veel kritiek op de begroting. Juist op het gebied van het betaalbaar houden van de vergrijzing (verzilvering hadden we toch afgesproken?) laat het kabinet volgens velen kansen liggen.

Ver voor prinsjesdag was al bekend dat het kabinet zou proberen de koopkracht van minima en ouderen gelijk te laten blijven en dat lijkt inderdaad gelukt. Voor het komende jaar gaan volgens de tekst van de miljoenennota de lagere inkomens er niet op achteruit. Werkenden en alleenstaanden met een aanvullend pensioen krijgen iets minder koopkracht.

Veel voornemens hebben uiteraard betrekking op iedereen, jong én oud. Het kabinet gaat de belastingheffing in de eerste belastingschijf met een half procent verlagen naar 33,15 procent over de eerste 17.500 euro. In de tweede schijf stijgt het tarief van 41,40 procent naar 41,45 procent. Onbekend is nog welke gevolgen deze maatregelen hebben voor de belastingtarieven voor 65-plussers, wel wordt de ouderenkorting verhoogd.

'Slecht' gedrag wordt duurder: belastingen op de gewoonten die slecht voor onze gezondheid of voor het milieu zijn stijgen. Roken wordt tot maximaal dertig cent per pakje duurder, (ofwel 100 miljoen extra inkomsten voor de staat). De accijns op alcohol neemt toe, een flesje bier kost daardoor bijvoorbeeld 2,7 cent meer. Autorijden wordt duurder, benzine wordt in twee fases duurder tot uiteindelijk per liter diesel drie cent en per liter LPG 1 cent per liter. De maatregel moet 250 miljoen per jaar opleveren. Rijdt u een leaseauto van de zaak, dan wordt ook die duurder. Nu heeft u nog een bijtelling van 22 procent, vanaf 2008 zal die 25 procent bedragen, gemiddeld wordt een leaseauto daardoor 300 euro per jaar duurder. Vervuilende auto’s worden duurder, milieu vriendelijke auto’s juist goedkoper.
Vliegen wordt duurder door de introductie van de vliegtax, voor de korte vluchten komt er een toeslag van 11,25 euro en een toeslag van 45 euro op lange tochten.

Dure woningen

Zij die een dure woning in eigendom hebben gaan vanaf volgend jaar meer betalen voor het bezit van die woning: het Eigen Woning Forfait. Woningen vanaf een miljoen euro kennen geen maximum meer bij de aangifte inkomsten belasting ‘werk en woning’.

Beperking aftrek pensioenopbouw
Een andere maatregel om de zwaarste schouders de zwaarste lasten te laten dragen is het beperken van de pensioenopbouw tot 185.000 euro.

Bron(nen):
  • Seniorenadviseur