Oppasoma betaalt het gelag

De regeling voor informele kinderopvang wordt vanaf volgend jaar flink versoberd. Krijgt een oppasoma of -opa nu nog zes euro per uur, dat zal volgens de plannen volgend jaar nog maar twee euro zijn.

Toen twee jaar geleden de oppasoma betaalt kon gaan oppassen op het eigen kleinkind hebben veel grootouders van die regeling gebruik gemaakt, teveel. Door het overmatige gebruik werd de regeling een miljard euro duurder dan begroot met als gevolg snijden in de regeling. Eerst was er nog sprake van het totaal schrappen van de oppasoma, nu blijft deze toch bestaan, maar in afgeslankte vorm. De vergoeding daalt naar een derde en het maximaal te declareren uren mag maximaal 10 tot 12 uur per week zijn.

De gebruikelijke crèches worden zoals het er nu naar uitziet 20 procent duurder. Verder komt er een nieuwe vorm van kinderopvang: de thuiscrèches. Hier moeten aan huis minimaal vijf kinderen opgevangen worden, er gelden minder strenge eisen dan de crèches en het uurtarief is vier euro per kind.
De verwachting is dat de opvang van kinderen voor de ouders met 20 procent zal stijgen. Wel is er een regeling voor de laagste inkomens, daar zal de stijging hooguit enkele dubbeltjes per uur zijn.