Ouderen gebaat bij huisbezoek

Uit promotieonderzoek van René Melis blijkt dat huisbezoeken van een ouderdomsziekten gespecialiseerde verpleegkundige de kwaliteit van leven bevorderen. 

In Nederland woont van de 600.000 80-plussers ongeveer 80 procent thuis. Van deze groep kan (afhankelijk van de definitie) 7 tot 30 procent kwetsbaar genoemd worden. Kwetsbare ouderen hebben in ieder geval meerder klachten, zoals bijvoorbeeld dementie, incontinentie, verlies van  mobiliteit, gedrags- en stemmingsprblemen tegelijk. Deze groep is volgens het promotieonderzoek van René Melis gebaat bij het Nijmeegse zorgmodel: Dutch Easycare. Volgens dit systeem start de zorg zodra de huisarts een 80-plusser ontvangt met een hulpvraag. De huisarts meldt dit vervolgens aan een geriatrisch verpleegkundige die samenwerkt met die huisarts en een klinisch geriater. De 80-plusser krijgt vervolgens een aantal huisbezoeken van de geriatrisch verpleegkundige.
Uit het onderzoek blijkt dat de belasting van mantelzorgers die samenwonen met de hulpvrager vermindert. Mantelzorgers die niet samenwonen met de hulpvrager worden actiever en dragen zo bij aan de kwaliteit van leven van hun naaste. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er minder kosten worden gemaakt voor opnamen, maar meer kosten voor thuiszorg en dagbehandeling. René Melis hoopt maandag 28 januari 2008 aan de Radboud Universiteit Nijmegen te promoveren.
 
24 januari 2008