Ouderen in besturen van pensioenfondsen

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een initiatiefwet van VVD en D66 die ouderen een zetel in de besturen van bedrijfstakpensioenfondsen geeft. De zetel moet per 1 januari 2013 beschikbaar komen.

De ondernemingspensioenfondsen hebben al langer een vertegenwoordiger van de gepensioneerden in hun besturen. Vanaf 1 januari 2013 zal dit ook bij de bedrijfstakpensioenfondsen zoals het ABP en Zorg en Welzijn het geval zijn. Met een plaats in het bestuur van een pensioenfonds krijgen de gepensioneerden meer invloed op het beleid van het pensioenfonds. Met de aanname van het initiatiefwetsvoorstel van VVD en D66 is die plaats nu gegarandeerd.

Minister Kamp van Sociale Zaken werkt zelf nog aan een ander wetsvoorstel dat de plaats van gepensioneerden in het bestuur van pensioenfondsen moet realiseren. Maar Kamp wil meer dan alleen een plaats. Hij wil ook de verschillende organen en taken stroomlijnen en beperken zodat goed bestuur van het fonds mogelijk wordt. Bovendien wil hij de kwaliteit van de pensioenfondsbesturen verbeteren en voorkomen dat minderheidsgroepen gemakkelijk een besluit kunnen frustreren. Dat laatste speelt vooral bij pijnlijke maar noodzakelijke besluiten om de pensioenfondsen gezond te houden, bijvoorbeeld het korten van pensioenen.

De indieners van de nu aangenomen initiatiefwet, Stef Blok en Fatma Koser Kaya vinden het prima dat Kamp met een eigen wetsvoorstel komt, als de datum van 1 januari 2013 maar blijft staan. Verder wijzen ze er op dat gepensioneerden al langer in de besturen van ondernemingspensioenfondsen zitten en dat functioneert prima.

Bron(nen):