Ouderen in bestuur pensioenfonds

Vanaf 1 juli 2013 krijgen gepensioneerden een zetel in de besturen van de bedrijfstakpensioenfondsen. De nieuwe wet is een initiatief van de Tweede Kamer.

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten dat gepensioneerden een zetel krijgen in het bestuur van pensioenfondsen. Het besluit is genomen naar aanleiding van een initiatief wet van VVD en D66. De wet gaat in op 1 juli 2013, maar de pensioenfondsen krijgen een jaar om de zetels daadwerkelijk te organiseren. Op 1 juli 2014 moeten de gepensioneerden daadwerkelijk invloed hebben.

Naast de initiatiefwet die afgelopen vrijdag door het kabinet is aangenomen werkt het kabinet zelf ook aan een wet die gepensioneerden meer macht moet geven in de besturen van pensioenfondsen. Deze nieuwe wet zal de wet die op 1 juli 2013 ingaat weer vervangen.

Bron(nen):