Partnerpensioen bij overlijden in gevaar

De lage dekkingsgraad van pensionen heeft onverwachte gevolgen voor de werknemer die nu van baan wisselt. Hij kan zijn opgebouwde pensioenrechten niet meenemen naar zijn nieuwe pensioenfonds en daarmee de rechten op een nabestaandenpensioen.

Nu de pensioenfondsen er slecht voorstaan zijn zekerheden die voorheen gewoon waren nu niet meer geldend. Zo is het meenemen van het pensioen naar het nieuwe pensioenfonds van de nieuwe werkgever niet meer van zelfsprekend. Door de slechte positie van de pensioenfondsen verbiedt.

De Nederlandse Bank namelijk om het pensioen van de werknemer mee te geven naar zijn nieuwe pensioenfonds. Dat is vervelend voor een degelijke pensioenopbouw, maar nog vervelender wanneer je na het wisselen van baan plots komt te overlijden. De nabestaande partner heeft dan geen of nauwelijks een nabestaandenpensioen. Dat komt omdat in sommige pensioenregelingen het recht op een nabestaandenpensioen vervalt wanneer de werknemer bij het pensioenfonds opstapt. Het opbouwen van een nabestaandenpensioen begint bij het nieuwe pensioenfonds dan weer van voren af aan.

CDA-Kamerlid Omtzigt pleit er voor dat de pensioenfondsen de rechten van het nabestaandenpensioen blijven bestaan zoals nu ook de rechten voor het oudedagspensioen blijven bestaan bij wisseling van werkgever en pensioenfonds.