Pensioenleeftijd ambtenaren afgeschaft

De aanstelling van rijksambtenaren eindigt in 2008 niet meer automatisch op de 65ste verjaardag. Ze mogen als ze dat willen twee jaar langer werken. In 2010 wordt de boel opnieuw bekeken en zullen waarschijnlijk definitieve maatregelen volgen.

De standaard pensioenleeftijd van 65 jaar staat steeds meer onder druk. Werd in 2006 het koninklijk besluit dat rijksambtenaren die 65 jaar zijn definitief met pensioen stuurde doorgehaald, nu ligt er een akkoord van de vakbonden met het ministerie van Binnenlandse Zaken waardoor rijksambtenaren nog twee jaar langer mogen doorwerken. Voorlopig is het nog een proef, maar in 2010 moet er een definitief besluit volgen. Volgens Abvakabo-bestuurder Jan Willem Dieten is het vanaf 2010 niet meer de vraag of ambtenaren na hun 65ste door mogen werken, maar hoe. Volgens Dieten mogen Ambtenaren nu al langer doorwerken, maar zijn er vanaf 1 januari aanstaande gelijke afspraken voor alle rijksambtenaren.
 
In de komende tijd zullen de problemen die zich met het mogen doorwerken voordoen besproken moeten worden en gezocht naar oplossingen. Zo is er de vraag of er toch niet een nieuwe einddatum voor de aanstelling moet komen of een medische keuring, of dat de uiterlijke pensioendatum van het ABP, 70 jaar als nieuwe einddatum moet gelden. Verder zijn er zaken op het gebied van de sociale zekerheid die om een oplossing vragen. Nu komt een 65-plusser niet in aanmerking voor WAO, WW omdat er een AOW-uitkering voor de 65-plusser is. Ook voor het ziekengeld dat een werkgever twee jaar door moet betalen aan een zieke medewerker moet een oplossing komen. De vakbonden en het ministerie hebben dit probleem opgelost door de periode te beperken tot maximaal een jaar ziekengeld.
 
Op vragen van het Kamerlid Kaya (PvdA) die vindt dat werkende 65-jarigen worden gediscrimineerd heeft minister Donner beloofd te komen met een brief waarin een verkenning om belemmeringen voor doorwerken na je 65ste weg te nemen.