Prinsjesdag 2016 en ouderen

Getty Images

Wat betekent de Miljoenennota 2017 voor ouderen en gepensioneerden?

Het woord pensioen komt in de Troonrede niet voor. Wel is er toegezegd dat er gewerkt wordt aan koopkrachtherstel van ouderen. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

De AOW-leeftijd gaat niet terug naar 65 jaar. Er zijn geen plannen om de AOW te verhogen en er zijn geen concrete plannen gepresenteerd om iets te doen aan het korten op pensioenen.

Toch gaat men in gelekte koopkrachtplaatjes ervan uit dat de gepensioneerden er 0,7% op vooruit gaan.

Ouderenbond UnieKBO vindt het te weinig: "Ouderen doen het niet voor een klein plusje." De afgelopen jaren hebben met name gepensioneerden flink ingeleverd en daarom zou er nu meer gedaan moeten worden. 50Plus noemde de Troonrede 2016 in een eerste reactie 'beschamend'.

RTLZ becijferde dat gepensioneerden er in 2017 gemiddeld €160 euro op vooruit gaan. Het Nibud becijferde al dat dit gemiddelde zeker niet voor iedereen geldt: een deel van de gepensioneerden gaat er zelfs op achteruit. Als het kabinet alles bij het oude had gelaten, zouden ouderen er 230 euro op achteruit gaan. De koopkracht van ouderen wordt nu met €390 euro gerepareerd. Onder meer door de 200 miljoen euro extra die het komende jaar voor de zorgtoeslag wordt uitgetrokken. Dat geld zou voor een groot deel bij ouderen terecht moeten komen. Bovendien gaat volgens de Miljoenennota 2017 onder meer de ouderenkorting omhoog. Dit levert AOW-gerechtigden een fiscaal voordeel op.

De ouderenkorting is nu:

Ouderenkorting 2016

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting

-

€ 35.949

€ 1.187

€ 35.949

-

€ 70

 

De ouderenkorting gaat in 2017 naar €1.292 voor pensioengerechtigden met een inkomen tot €36.057. Wie een hoger inkomen heeft, moet het doen met een ouderenkorting van €71.

Belastingtarieven: omhoog

De belastingtarieven voor gepensioneerden gaan volgend jaar iets omhoog: met 0,4% in de tweede en derde schijf. Al deze maatregelen bij elkaar betekenen dat ouderen met een fors pensioen bij de 10 procent van de bevolking hoort die er in 2017 niet op vooruit gaat.

Getty Images

Bron: Belastingplan 2017

Auteur 
  • Erik Bogaards