Protest tegen lager pensioen

De ondernemingsraden van 20 grote bedrijven hebben de handen ineengeslagen om de lagere pensioenopbouw in 2014 en 2015 te bestrijden. In de eerste plaats door de politiek te mobiliseren.

Momenteel is de fiscaal toegestane pensioenopbouw 2,25 procent per jaar. Volgens het regeerakkoord zal dit vanaf 2014 dalen naar 2,15 procent. Dat lijkt een kleine verandering, maar de gevolgen zijn groot. Zo bouwt een 25-jarige 25 procent minder pensioen op en een 50-jarige 10 procent minder. Reden voor de ondernemingsraden van 20 grote bedrijven zoals Albert Heijn, Douwe Egberts, Heineken en de KPN om in protest de handen ineen te slaan.

Druk op de politiek
De gezamenlijke ondernemingsraden zetten met hun actie druk op de politiek om zich te houden aan het sociaal akkoord van de afgelopen week. In dit akkoord hebben de sociale partners en het kabinet afgesproken dat zij voor 1 juni alternatieven voor de verlaging pensioenopbouw onderzoeken.

Om te beginnen hebben de 20 ondernemingsraden een brandbrief gestuurd aan alle pensioenwoordvoerders van alle politieke partijen. De ouderenbond ANBO steunt de actie. De ANBO vreest dat de lagere pensioenopbouw een extra bom zal leggen onder de solidariteit tussen de generaties.

Een loffelijk streven
Ooit was het streven om met een eindloonregeling 70 procent van het laatst verdiende brutosalaris aan AOW en pensioen te krijgen na 40 jaar opbouw. De middelloonregeling brengt dat percentage al naar beneden. De Volkskrant heeft eerder uitgerekend dat we met de lagere pensioenopbouw in de toekomst niet verder zullen komen dan in totaal 50 procent AOW en pensioen ten opzichte van ons laatste verdiende bruto salaris.

Zelf sparen voor het ontstane gat van 20 procent achten de 20 ondernemingsraden geen optie, het Nederlandse pensioenstelsel is een collectief stelsel en dat willen ze graag zo houden.

Bron(nen):