Senior zoekt geen zekerheid

In tegenstelling van wat vaak gedacht wordt is het juist de jongere die hecht aan stabiliteit en zekerheid in een baan. Oudere werkenemers zoeken geen zekerheid. Zij hechten aan andere waarden binnen het werk. Een en ander blijkt uit onderzoek van personeels-adviesbureau Orga.

Een goede financiële beloning, zekerheid en stabiliteit op het werk zijn voor jongere werknemers het meest belangrijk. De laatst genoemde kenmerken staan voor jongeren op de eerste plaats. Bij werknemers tussen de 40 en 50 jaar komen die kenmerken niet eens in de top vijf voor. Voor oudere werknemers zijn creativiteit, intellectuele uitdaging, concrete resultaten en het beïnvloeden van anderen essentiële elementen van een goede baan. De interesse voor persoonlijke ontwikkeling en taakuitdaging is voor beide groepen gelijk. Het zijn de resultaten van een onderzoek dat door Orga, een HR-adviesbureau is uitgevoerd. In het onderzoek werden de carrièrewaarden gemeten van 1195 werkzoekenden.
Volgens directeur van Orga Diddo van Zand toont het onderzoek aan 'dat starters, die traditioneel worden gezien als vrijbuiters, meer waarde hechten aan zekerheid en stabiliteit dan gedacht. Van oudere werknemers verwachten we dat zij meer belang hechten aan zekerheid. Toch blijken zij verrassend genoeg juist meer waarde te hechten aan creativiteit en concrete resultaten. Ook blijven zij persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden, dit in tegenstelling tot het beeld dat velen er van hebben. Blijven investeren in ontwikkeling van ouderen lijkt zinvol'.