Senioren: keuring rijbewijs moet anders

Baarn – De verplichte medische keuring, die jaarlijks zo’n 140.000 automobilisten van 70 jaar of ouder ondergaan, is omstreden. De procedure is te duur, te bureaucratisch en werkt gesjoemel in de hand. Dat schrijft Plus Magazine in het meinummer dat volgende week verschijnt.

Aan een internetenquête van het maandblad voor 50-plussers deden ruim 2800 senioren mee. Uit de reacties blijkt vooral veel kritiek op de manier van keuren en de soms torenhoge kosten. Ouderen die willen blijven rijden hebben namelijk eerst een zogeheten ‘Eigen Verklaring’ van €20 nodig.

Daarna volgt een keuring door een huisarts en soms ook nog een specialist. Tot slot brengt de gemeente leges in rekening voor het daadwerkelijke ‘roze papiertje’. De leges voor het rijbewijs lopen per gemeente sterk uiteen van ongeveer €20 tot €60. Door al deze verschillende kostenposten is een oudere die wil blijven rijden al snel €150 kwijt.

Dit bedrag moeten ouderen regelmatig ophoesten, want de keuring is minimaal om de vijf jaar verplicht.De zorgverzekeraar en de overheid vergoeden de benodigde medische keuringen niet en dat lijkt gesjoemel in de hand te werken ,, Ik mocht bij een cardioloog kiezen: €125 contant of €185 met bon ”, schrijft een senior. De helft van de ondervraagden pleit voor een tegemoetkoming van de overheid en 28% vindt dat het rijbewijs voor 70-plussers zelfs gratis zou moeten zijn.

Daarnaast wil 75% door de eigen huisarts gekeurd worden. Nu verwijzen huisartsen voor een keuring vaak naar een collega om vertrouwensconflicten te voorkomen. Wettelijk gezien zijn ze daar echter niet toe verplicht: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) accepteert keuringen van de eigen arts of specialist.

Negen van de tien ondervraagden heeft kritiek op het feit dat de hele keuringsprocedure 3 maanden of langer kan duren. De ANWB raadt leden zelfs aan rekening te houden met een half jaar. ,, Ik rij nu al enige tijd zonder geldig rijbewijs, omdat het allemaal zo lang duurt. Maar ja, je moet toch wat als je niet de hele dag thuis wilt zitten ”, biechten verschillende senioren op.

De lange wachttijden zijn vaak het gevolg van verwijzingen naar drukbezette specialisten. Voor het verantwoordelijke ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de bevindingen van Plus Magazine geen aanleiding om het beleid aan te passen.