SP wil met lening inkomen gepensioneerden redden

De SP vindt dat het kabinet de pensioenfondsen net als de banken een lening moet verstrekken, zodat de pensioenen mee kunnen blijven stijgen met de inflatie. De pensioenfondsen kunnen dat waarschijnlijk door de beurscrisis zelf niet betalen.

De reserves van de pensioenfondsen zijn door de internationale beurscrisis en de daarmee gepaard gaande daling van de effectenkoersen te laag geworden om de prijsstijgingen te compenseren.

Voor de SP reden om aan de bel te trekken. In de woorden van de SP-leider Agnes Kant: “Als het kabinet 1 miljard uitleent aan IJsland, om 100.000 spaarders uit de brand te helpen, kan zij ook leningen verstrekken aan de pensioenfondsen om de koopkracht van 2,5 miljoen ouderen veilig te stellen. Net als het spaargeld van de burger, moet de overheid het pensioen, het 'leefgeld' van de ouderen, beschermen.”

Door de lening en een tijdelijke ontheffing van de minimale dekkingsgraad van 105 procent tijdelijk te verlaten kunnen de pensioenen mee stijgen met de hogere prijzen. De koopkracht van gepensioneerden blijft zo op peil. Voor het plan denkt de SP 825 miljoen euro nodig te hebben. De pensioenen kunnen dan volgend jaar met 3,5 procent stijgen. Evenveel als de gemiddelde loonstijging. Niet duidelijk is of alleen de uitkeringen met de lening gered zijn of ook de opbouw van de premiebetalers, de 65-minners.

De VV is bij monde van VVD-kamerlid Frans Weekers tegen het plan. Het geven van overheidssteun aan banken was nodig om het internationale betalingsverkeer op peil te houden. Zo kunnen bedrijven blijven lenen en salarissen betalen. Weekers begrijpt dat de pensioenfondsen flinke tikken hebben gehad door de kredietcrisis, maar de pensioenfondsen moeten zelf bepalen of ze de pensioenpremies verhogen dan wel de pensioenen (volledig) indexeren of niet.