Steeds minder lichamelijke beperkingen

Het aantal ouderen dat moeite heeft met bewegen is sinds 1996 tot 2008 gedaald van 18 tot 14 procent van de 55-80-jarigen. Wel zijn er nog verschillen in opleidingsniveau en lichamelijke beperkingen. Wat blijft is dat ouderdom met gebreken komt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt vandaag dat van alle 55-80 jarigen twintig procent last heeft van lichamelijke beperkingen. Onder deze lichamelijke beperkingen wordt verstaan dat de ondervraagde een bepaalde handeling slechts met grote moeite of in het geheel niet kan. Moeite met bewegen komt het meeste voor, gevolgd door moeite met zien en horen. Het aantal ouderen met een of meer beperkingen is het afgelopen decennium gedaald, vooral omdat minder ouderen moeite hebben met bewegen. Niet zo vreemd is dat naar mate men ouder is het aantal beperkingen toeneemt. Zo gaf 14 procent van de 55-60-jarigen in 2007 aan dat zij last hadden van beperkingen, bij de 75 tot 80-jarigen was dit 38 procent.

Opvallend is het verschil in scholing en het aantal beperkingen. Van de ouderen met alleen lager onderwijs had een derde last van lichamelijke beperkingen. Van de ouderen in de hoogste inkomensklasse of met een hogere opleiding hadden slechts12 procent last van lichamelijke beperkingen.