Uurvergoeding huishoudelijke hulp te laag

Wanneer ouderen een Persoons Gebonden Budget (PGB) krijgen toegekend waarmee ze huishoudelijke hulp inkopen moet dit een redelijk tarief zijn. Belangenorganisatie Per Saldo vindt een uurtarief van 15,50 het minimum.

Met een PGB kunnen personen de huishoudelijke hulp inhuren die ze zelf graag willen. Omdat huishoudelijke hulp sinds 1 januari door gemeenten wordt toegekend kan dit per gemeente verschillen.

Onlangs deed een rechter in een rechtzaak die door een inwoner van Bellingwedde was aangespannen de uitspraak dat het toegekende tarief van 10,87 euro voor anderhalf uur hulp te laag is. Door de uitspraak voelt Per Saldo zich gesterkt in haar mening voor een minimumtarief.

De vervanging per 1 januari 2007 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft veel gemeentes doen zoeken naar oplossingen voor het beschikbare budget. De gemeente Bellingwedde meent dat de wet zo nieuw is dat zij nog niet goed kan inschatten welk bedrag en hoeveel tijd nodig is voor een verantwoorde zorg. De uitspraak van de rechter was volgens een woordvoerder van de gemeente nodig om meer inzicht te krijgen in de materie.

De belangenbehartiger Per Saldo startte een maand geleden een website waarop houders van een PGB het uurtarief konden invullen dat de gemeente hen toekent. Gemeente Boxtel betaalt het laagste tarief slechts 9,15 euro per uur, Sint-Michielsgestel het hoogste uurtarief van 19,15. Het gemiddelde uurtarief bedraagt volgens de website van Per Saldo 14,50 euro.

Naast de mogelijkheid van een PGB waarbij de hulpvrager zelf een huishoudelijke hulp inhuurt, kan ook gebruik worden gemaakt van de thuiszorg die zorgt dat er een huishoudelijke hulp komt.