Vertrouwen in pensioen weg

Uit het jaarlijkse pensioenonderzoek van Montae blijkt dat het vertrouwen in de pensioenfondsen en de hoogte van het eigen pensioen sinds vorig jaar flink gedaald is, slechts 22 procent van de werknemers verwacht later voldoende pensioen te hebben.

Het tumult rondom de pensioenfondsen mist zijn uitwerking niet, het vertrouwen in een goed pensioen is flinks geslonken. Had in 2010 nog 40 procent van de werknemers met pensioenopbouw het idee dat ze later na pensionering voldoende inkomen zouden hebben, dit jaar is dat slechts 22 procent. Niet alleen het vertrouwen dat het pensioen voldoende zal zijn is geslonken, de groep die denkt tekort te komen is net zo stevig gegroeid. Dacht in 2010 nog maar 14 procent later tekort te komen, in 2012 was dit al 23 procent. Opvallend is wel dat 56 procent van de onderzochte werknemers geen idee had welk pensioenbedrag ze na pensionering overhouden, maar wel verwacht dat dit 70 procent van het huidige salaris zal zijn.

Dat blijkt al jaren zeer onjuist, slechts 7 procent van alle gepensioneerden bereikt die 70 procent van het laatst verdiende salaris. Dat dit percentage zo laag is komt voornamelijk door pensioenbreuken en –gaten, af te dragen pensioen aan ex-partners, wonen in het buitenland of geen volledige pensioenopbouw door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Naast het verloren vertrouwen is er de verwachte pensioenleeftijd. Die is in twee jaar tijd gestegen bijna met een jaar. In 2010 verwachte de onderzochte groep werknemers met een pensioenfonds (1000 werknemers) nog met 65,2 jaar gemiddeld te kunnen stoppen met werken. Dit gemiddelde is nu 66 jaar.

Bron(nen):