WAO'er krijgt meer zekerheid

Minister van Sociale Zaken Donner heeft besloten dat zij die voor 1 juli 2004 ouder waren dan 45 jaar en een WAO-uitkering hadden meer zekerheid krijgen wanneer zij weer aan de slag gaan.