Weer fout belastingdienst

Er is weer een probleem met de belastingdienst. Ditmaal is het dagblad Trouw dat de kat de bel aanbindt. Door een onvolledige toelichting bij het T-formulier denken de invullers onterecht dat ze moeten betalen in plaats van geld terug te krijgen.

Dagblad Trouw meent dat mogelijk tienduizenden Nederlanders die een T-formulier hebben ingevuld maar niet instuurden. Ze dachten na het invullen geld te moeten betalen en zijn zo belastinggeld misgelopen waar ze wel recht op hebben.

Het probleem zit hem in de heffingskortingen. Nadat alle inkomsten en aftrekposten zijn ingevuld blijkt de verschuldigde belasting. Hiervan mogen echter heffingskortingen afgetrokken worden. Het formulier vermeld wel de heffingskortingen, maar trekt ze niet af. Hierdoor kunnen invullers denken dat ze belasting moeten betalen terwijl wanneer de heffingskortingen verrekend zouden zijn ze geld terug krijgen van de belastingdienst.

De fout was volgens de woordvoerder van de belastingdienst eind januari al bekend, en is er vervolgens een inlegvel gemaakt dat de fout moet herstellen.

Dat klopt ook volgens de redactie van Trouw als je het formulier via internet aanvraagt, haal je het echter op bij de belastingkantoren zelf dan ontbreekt steevast de extra informatie.
De belastingdienst mag zelf de heffingskortingen niet toepassen. Mocht u een foutieve aangifte hebben gedaan of in het geheel geen aangifte gedaan omdat u dacht geld te moeten betalen? Vul het formulier dan nogmaals in en houdt rekening met de aftrekposten. Misschien krijgt u dan toch wat geld terug.