Nederlandse bevolking groeit sneller dan in 2018

De Nederlandse bevolking is in de eerste drie kwartalen van dit jaar sneller gegroeid dan in heel 2018, met name door immigratie. Migranten uit Oost-Europa en India trokken het meeste naar Nederland.

Na drie kwartalen in 2019 zit de bevolkingsgroei op hetzelfde niveau als in heel 2018, migratie is de grootste oorzaak. Het CBS meldt dat de migranten vooral afkomstig zijn uit Polen, India, de voormalige Sovjet-Unie, Roemenië, Bulgarije en Syrië. De bevolkingsgroei is de afgelopen drie jaar voornamelijk toe te schrijven aan migratie, ook toen was de natuurlijke toename relatief klein.

Tot aan oktober vestigden zich 208.000 immigranten in Nederland, tegenover het vertrek van 121.000 emigranten. Het totaal aantal migranten nam zodoende toe met 87.000. Vergeleken met dezelfde periode in 2018 zijn dat bijna 20.000 migranten meer.

Polen vertegenwoordigt de grootste groep immigranten. Tot en met september kwamen er bijna 21.000 Polen bij, terwijl er zo’n 13.000 vertrokken. Met een toename van 8.000 is dat 1.000 meer dan diezelfde periode vorig jaar. Op nummer twee komt India, per saldo kwamen er bijna 6.000 inwoners uit India bij. De balans tussen Nederlandse immigranten en emigranten is met 20.000 aan beide kanten gelijk.

Afgelopen jaar werden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden, zodoende kwamen er 15.000 inwoners bij. Het aantal geboren kinderen ligt na drie kwartalen op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2018. Wel stierven er minder mensen, ruim 3.000.

Bron(nen):