4,6 miljoen meer potentiële donoren sinds invoering donorwet

Getty Images

Een jaar na de invoering van de Donorwet staan bijna 11 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder met een actieve keuze geregistreerd in het Donorregister. Als de percentages 'ja' (34 procent) en 'geen bezwaar' (25 procent) bij elkaar worden opgeteld, zijn er door de nieuwe wet nu ruim 4,6 miljoen meer potentiële donoren. Een derde geeft geen toestemming voor orgaandonatie.

Tien procent van de geregistreerden laat het aan de nabestaanden over om te beslissen of een orgaan wordt afgestaan; 31 procent geeft nadrukkelijk geen toestemming. In een Kamerbrief wijst minister Tamara van Ark (Medische Zorg) op het succes van de persoonlijke brieven die de overheid het afgelopen jaar heeft gestuurd met de vraag of iemand wel of niet organen wil afstaan na overlijden. Waar begin 2019 nog maar 46 procent van de Nederlanders zich had geregistreerd in het Donorregister, stijgt dat nu naar driekwart van de bevolking. "Belangrijk is dat mensen zelf in het Donorregister invullen of ze orgaandonor willen worden of niet. Met de campagne hebben we ook de mensen bereikt die geen orgaandonor willen worden, maar die keuze tot nu toe niet hadden ingevuld", stelt Van Ark in de brief.

Actief donorregistratiesysteem

Door de nieuwe Donorwet is het Donorregister veranderd van een passief systeem naar een actief donorregistratiesysteem. Het doel is het aantal orgaan- en weefseltransplantaties te vergroten en daarmee het aantal mensen op de wachtlijst voor deze transplantaties terug te brengen. Een ander doel is het verhogen van het aantal actieve registraties. Er zijn ook nog steeds mensen die na meerdere brieven geen eigen keuze hebben ingevuld. Dat wordt dan ’geen bezwaar tegen orgaandonatie’, wat wettelijk gezien een ’ja’ betekent. Iedereen kan overigens op elk moment zijn of haar registratievorm veranderen. Of de nieuwe wet daadwerkelijk voor meer orgaandonaties en mogelijk kortere wachtlijsten zorgt, kan pas over een paar jaar worden bezien.

Auteur 
Bron 
  • De Telegraaf