Stelling: Mijn keuze over orgaandonatie staat in het Donorregister

Getty Images

De ouderenbond ANBO liet zien dat nu 6 op de 10 ouderen hun wens heeft vastgelegd in het Donorregister. Daarmee lopen ouderen voorop, want in de gemiddelde bevolking is dat 4 op de 10. Hoe is dat bij u?

Vanaf volgend jaar 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht. Dat betekent dat je automatisch donor bent na overlijden, tenzij je hebt aangegeven dat niet te willen. Dat kan alleen in het Donorregister van de overheid. Je kunt ook aangeven dat een naaste beslist of je donor wordt of niet. Heeft u uw keuze vastgelegd in het Donorregister?

Ja: dan is mijn keuze helder

Van de meeste mensen is bij overlijden niet duidelijk wat ze gewild hadden - donor zijn of niet. De nieuwe wet zet druk op de ketel: leg het vast, anders heb je automatisch geen bezwaar tegen donatie. Wanneer de nieuwe wet echt van kracht wordt, volgen er nog brieven ter herinnering.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde vorig jaar dat slechts 42% van de mensen zijn keuze heeft vastgelegd. Daarmee gaan mogelijk geschikte donoren verloren, met alle leed van dien voor de mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier of een nieuw hoornvlies.

We worden in Nederland gemiddeld 80 a 83 jaar oud, dus de nieuwe Donorwet is vooral voor ouderen relevant. ANBO liet zien dat 60% van de ouderen dus de keuze heeft vastgelegd in het Donorregister, dat is meer dan de gemiddelde bevolking.

Kun je nog donor zijn, op latere leeftijd? Ja, het gaat niet alleen om jongeren die sterven door een verkeersongeval of een hersenbloeding. Meer dan de helft van de orgaandonoren in 2018 was ouder dan 56 jaar, al zijn er leeftijdsgrenzen voor donatie van sommige organen zoals het hart of  de alvleesklier.

Nee: ik heb daar geen behoefte aan

Als je donor wil zijn, dan zit je met de nieuwe wet al goed. Iedereen die zich niet registreert, heeft geen bezwaar.

Wil je geen donor zijn, dan is de kans dat je organen toch worden uitgenomen na overlijden klein. In 2018 waren 273 mensen orgaandonor op 150.000 sterfgevallen. Weefseldonatie komt vaker voor, volgens de cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Dat waren er 2398 in 2018. Meestal gaat het om oogweefsel, bijvoorbeeld voor een hoornvliestransplantatie.

Er is nog veel meer te melden over de nieuwe Donorwet. Kan je dit ook vastleggen bij de notaris?  En wat als je niet meer wilsbekwaam bent? Lees het hier.

Heeft u uw keuze vastgelegd in het Donorregister? Reageer op onze stelling:

Auteur