Al die waterheffingen…

Waarom wordt de Watersysteemheffing (€93,24) voor ingezetenen niet verrekend bij overlijden? Na het overlijden van onze moeder werden alle gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen na de verkoop van haar huis, door de notaris verrekend voor het deel van het jaar dat ze er niet meer was. Waarom gebeurt dat niet bij de Watersysteemheffing?

Ik begrijp dat mensen, met al die waterbelastingen, door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn drie soorten waterschapsbelasting. Dat is de zuiveringsheffing voor het afvalwater, verontreinigingsheffing voor het oppervlaktewater en de watersysteemheffing voor de waterkwaliteit.

Twee delen
Deze laatste heffing bestaat in principe uit twee delen, die voor alle huishoudens (ingezetenen) en voor eigenaren van een huis (gebouwd). De zuiveringsheffing is een tijdvakbelasting. Bij verhuizing of overlijden, wordt de hoogte van de aanslag automatisch aangepast. Bij overlijden wordt de zuiveringsheffing verminderd vanaf de dag van overlijden tot het einde van het belastingjaar.

Tijdstipbelasting
Maar de watersysteemheffing is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat er elk jaar wordt gekeken naar de situatie op 1 januari. Wanneer een overlijden plaats heeft gevonden, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van deze belastingsoort. Bij verkoop van de woning en/of andere eigendommen wordt de watersysteemheffing gebouwd verrekend door de notaris. Maar die voor ingezetenen niet. Die moeten de erven uiteindelijk tot het eind van het jaar betalen.

Auteur 
  • Jaap Roelants
Bron 
  • geldenrecht.nl