Eigen bijdrage verzorgingstehuis

Stel, uw partner moet binnenkort naar het verzorgingstehuis. Wat is de eigen bijdrage die die daarvoor moet betalen?

De gezondheid van mijn partner gaat achteruit. Ik vrees dat hij op een gegeven moment opgenomen zal moeten worden in een verzorgingshuis.

Moeten wij daarvoor een eigen bijdrage betalen, en zo ja, hoeveel?


U betaalt altijd een eigen bijdrage. Als uw partner wordt opgenomen, betaalt u de zogeheten lage eigen bijdrage. Deze bijdrage is 12,5 procent van uw inkomen en dat van uw partner. Uitgangspunt is het inkomen van twee jaar geleden. Er geldt een minimum van €138,60 en een maximum van €727,60 per maand. Op de website www.cak-bz.nl/ kunt u zelf een berekening maken. Dat geeft een indicatie.
Auteur