Erven en schenken: schulden erven en een erfenis (niet) aanvaarden

Veel mensen laten niet alleen bezittingen na, maar ook schulden. De erfgenamen zijn hiervoor in principe aansprakelijk.

Schulden erven & de erfenis verwerpen

Niemand zit te wachten op een erfenis waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen. Hebt u twijfels? Dan kunt u de erfenis beter niet aanvaarden. U aanvaardt de erfenis (misschien ongewild) wel als u bijvoorbeeld de inboedel al hebt verdeeld, of als u de auto van de overledene hebt verkocht; de belastingdienst beschouwt dit als een 'daad van zuivere aanvaarding'. U bent dan ook aansprakelijk voor eventuele schulden.

Om dat te voorkomen, kunt u de erfenis verwerpen. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank.
In de praktijk gaat dit verwerpen vaak via een volmacht die u ondertekent bij de notaris. U verliest hiermee met terugwerkende kracht de status van erfgenaam. Dat betekent dat u niet meer aansprakelijk bent voor de schulden, maar ook geen recht meer hebt op goederen uit de erfenis.

Beneficiaire aanvaarding

U kunt de erfenis ook aanvaarden voor zover die positief is. U aanvaardt de nalatenschap dan 'beneficiair'. Net als bij het verwerpen van de erfenis moet u ook bij beneficiaire aanvaarding een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Ook dit gebeurt via een volmacht die u in het bijzijn van de notaris ondertekent.
Bij beneficiair aanvaarden komen ook de schuldeisers aan bod doordat de schulden zoveel mogelijk worden voldaan. Minderjarigen en personen die onder curatele staan, aanvaarden een erfenis altijd beneficiair.

TIP
Als u een erfenis wilt verwerpen of deze beneficiair wilt aanvaarden, kunt u dit via de notaris regelen. Maar u kunt het ook zelf bij de griffie van de rechtbank aangeven. Dat is goedkoper.

Executeur testamentair

De afwikkeling van de nalatenschap komt vaak neer op het uitkeren van legaten, opzeggen van abonnementen, ontvangen van betalingen en het beheer van de nagelaten woning.
U kunt hiervoor in het testament een executeur testamentair aanwijzen. Deze persoon kan een familielid zijn, maar ook een kennis of een accountant.
De kinderen moeten de executeur testamentair accepteren.
De executeur testamentair kan tegenwoordig niet meer per codicil worden benoemd.

Lees meer over erven en schenken: 

 1. Erven & schenken voorbeeld: verwerpen van de erfenis
 2. Erven & schenken voorbeeld: wat erven de kinderen bij hertrouwen ouder?
 3. Erven & schenken voorbeeld: wie erft wat als u getrouwd of alleenstaand bent?
 4. Erven & schenken voorbeeld: schenken aan kinderen met testament 
 5. Erven & schenken: aangifte successierecht
 6. Erven & schenken: de belastingdienst
 7. Erven & schenken: het testament
 8. Erven & schenken: onterven of uitsluiten
 9. Erven & schenken: rechten en plichten van de langstlevende
 10. Erven & schenken: vraag en antwoord
 11. Erven & schenken: wie erft wat?
 12. Erven & schenken: zonder kinderen

Heeft u nog vragen over erven & schenken?  

Bel de PlusTelefoon: 0900-2040718 (€0,45 p/m)

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

 • Erven en schenken
 • AOW
 • Pensioen
 • Sociale Uitkeringen
 • Belastingen
 • Wonen
 • Ziektekostenverzekering
 • Consumentenbelangen
 • Andere vragen over geld & recht

Formuleer uw vraag kort en bondig. Houd uw abonneenummer bij de hand. Deze vindt u op het adresetiket.

De Plustelefoon is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

U kunt uw vraag ook emailen naar plustelefoon@plusmagazine.nl. Vergeet niet uw telefoonnummer in de email te vermelden.

Auteur 
 • Redactie