Erven en schenken voorbeeld: schenken aan kinderen met een testament

Wat als het huwelijk van je kind op springen staat of je het ene kind meer wilt geven dan het ander? Dat kan geregeld worden in het testament.

Ex-schoonzoon

Marijke en Hendrik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Hun huwelijk is niet geweldig.

Wie:

De vader van Marijke overlijdt. Marijke erft van hem €20.000.

Krijgt wat: Als Marijke en Hendrik gaan scheiden, krijgen ze ieder in principe €10.000 van de erfenis. Dat komt doordat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd: Hendrik heeft recht op de helft van hun bezittingen. Als de ouders van Marijke in het testament hadden opgenomen dat Marijke's erfdeel (en de rente ervan) niet binnen de huwelijksgemeenschap vallen, had Marijke bij de scheiding gewoon haar erfenis van €20.000 (en de daarover verkregen rente) kunnen behouden.

TIP
Hebt u een testament en een samenlevingscontract nodig, laat ze dan tegelijkertijd maken, dat is goedkoper.

Een meer dan de ander

Arie en Leny zijn getrouwd en hebben twee dochters; Suus heeft het financieel goed, Corrie kan wel een extraatje gebruiken.

Wie:

Arie en Leny besluiten Suus alléén haar legitieme portie toe te kennen in hun testament. Hierdoor zal Corrie meer erven.

Krijgt wat: Stel dat de totale erfenis €60.000 bedraagt. Bij twee kinderen is een erfdeel dan €30.000.  Tegenwoordig is de legitieme portie de helft van het erfdeel, ofwel €15.000. Suus erft daarom €15.000 en Corrie erft €45.000.

Kast geerfd

Roel erft van een tante per testament een kast van €10.000.

Wie:

Roel vindt de kast te groot voor zijn huis. Hij verwerpt de erfenis en eist de legitieme portie.

Krijgt wat: De waarde van de legitieme portie is €12.000. Volgens het erfrecht had Roel €10.000 kunnen erven (de waarde van de kast). Dit bedrag moet in mindering worden gebracht op de waarde van de legitieme portie. Roel erft dus uiteindelijk maar €2000.

TIP
Als een woning aan een kind wordt gelegateerd met de verplichting de waarde aan de erfgenamen uit te keren, dan wordt de woning verkregen volgens erfrecht en is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Oogappel

Gerard en Carla hebben drie zonen. Oogappel Joost krijgt geregeld een schenking. Zijn broers Rik en Karel niet.

Wie: Na het overlijden van vader Gerard blijkt dat er vrijwel niets over is van de erfenis. De zonen Rik en Karel besluiten hun legitieme portie op te eisen. Dan komt aan het licht dat Joost €40.000 heeft gekregen toen hun vader nog leefde.

Krijgt wat: Gerard en Carla waren in gemeenschap van goederen getrouwd. De erfenis is €20.000 en wordt verdeeld over vier erfgenamen (moeder en drie kinderen) = €5000 per persoon. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld door twee, want de legitieme portie is de helft van wat je normaal zou erven. De legitieme portie is dus €2500.
Joost moet zijn broers Rik en Karel ieder €2500 geven omdat hij dat teveel heeft gekregen.

Lees meer over erven en schenken: 

 1. Erven & Schenken voorbeeld: verwerpen van de erfenis
 2. Erven & Schenken voorbeeld: wat erven de kinderen bij hertrouwen ouder?
 3. Erven & Schenken voorbeeld: wie erft wat als u getrouwd of alleenstaand bent?
 4. Erven & Schenken: aangifte successierecht
 5. Erven & Schenken: de belastingdienst
 6. Erven & schenken: het testament
 7. Erven & Schenken: onterven of uitsluiten
 8. Erven & schenken: rechten en plichten van de langstlevende
 9. Erven & Schenken: schulden erven en een erfenis (niet) aanvaarden
 10. Erven & schenken: vraag en antwoord
 11. Erven & schenken: wie erft wat?
 12. Erven & schenken: zonder kinderen

Heeft u nog vragen over erven & schenken?  

Bel de PlusTelefoon: 0900-2040718 (€0,45 p/m)

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

 • Erven en schenken
 • AOW
 • Pensioen
 • Sociale Uitkeringen
 • Belastingen
 • Wonen
 • Ziektekostenverzekering
 • Consumentenbelangen
 • Andere vragen over geld & recht

Formuleer uw vraag kort en bondig. Houd uw abonneenummer bij de hand. Deze vindt u op het adresetiket.

De Plustelefoon is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

U kunt uw vraag ook emailen naar plustelefoon@plusmagazine.nl. Vergeet niet uw telefoonnummer in de email te vermelden.

Auteur