Erven en schenken voorbeeld: verwerpen van de erfenis

Wat kunt u doen om te voorkomen dat u schulden erft? Lees de voorbeelden uit de praktijk.

Hoe pakt de erfenis uit?

Oom Willie was een beetje de zonderling van de familie. Nu is hij overleden en er is geen testament.

Wie: Willie's broers en zus komen voor de afwikkeling van de nalatenschap te staan. Omdat niet duidelijk is of Willie wel een positief saldo heeft op zijn bankrekening, besluit de familie de erfenis beneficiair te aanvaarden bij de griffie van de rechtbank.

Krijgt wat: Bij het leegruimen van de woning en de financiële afwikkeling blijkt – tot ieders verrassing – dat oom Willie een behoorlijk groot bedrag nalaat. Nu dat duidelijk is, aanvaardt de familie alsnog de nalatenschap.

Vordering

Suzanne is moeder van vier kinderen. Haar man overlijdt. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

Wie: Eerst wordt de lening van €40.000, die Suzanne en haar man hadden gesloten om een nieuwe auto te kunnen kopen, afgetrokken van de bezittingen van €240.000 (= €200.000). De erfenis is de helft van de bezittingen (€100.000), omdat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Ieder kindsdeel is €20.000 (€100.000 : 5 personen, namelijk 4 kinderen en 1 moeder).

Krijgt wat:
Suzanne betaalt de successierechten van de kinderen. Dit wordt afgetrokken van de vordering die de kinderen op haar hebben.

Lees meer over erven en schenken: 

 1. Erven & schenken voorbeeld: schenken aan kinderen met een testament
 2. Erven & schenken voorbeeld: wat erven de kinderen bij hertrouwen ouder?
 3. Erven & schenken voorbeeld: wie erft wat als u getrouwd of alleenstaand bent?
 4. Erven & schenken: aangifte successierecht
 5. Erven & schenken: de belastingdienst
 6. Erven & schenken: het testament
 7. Erven & schenken: onterven of uitsluiten
 8. Erven & schenken: rechten en plichten van de langstlevende
 9. Erven & schenken: schulden erven en een erfenis (niet) aanvaarden
 10. Erven & schenken: vraag en antwoord
 11. Erven & schenken: wie erft wat?
 12. Erven & schenken: zonder kinderen

Heeft u nog vragen over erven & schenken?  

Bel de PlusTelefoon: 0900-2040718 (€0,45 p/m)

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

 • Erven en schenken
 • AOW
 • Pensioen
 • Sociale Uitkeringen
 • Belastingen
 • Wonen
 • Ziektekostenverzekering
 • Consumentenbelangen
 • Andere vragen over geld & recht

Formuleer uw vraag kort en bondig. Houd uw abonneenummer bij de hand. Deze vindt u op het adresetiket.

De Plustelefoon is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

U kunt uw vraag ook emailen naar plustelefoon@plusmagazine.nl. Vergeet niet uw telefoonnummer in de email te vermelden.

Auteur 
 • Redactie