Geef ik bij vermogensbeheer de beleggingskeuze volledig uit handen?

Getty Images

Door diverse risicovolle beleggingen is mijn portefeuille aanzienlijk minder waard geworden. Mag de vermogensbeheerder zomaar risicovolle beleggingen doen zonder dat met mij te overleggen?

Ik ben 55 jaar en mijn bank voert het beheer over mijn vermogen. Mij is verteld dat ik bij vermogensbeheer het maken van de beleggingskeuzes uit handen geef en dat de vermogensbeheerder beslist welke effecten er worden aan- en verkocht. Ik heb een ‘vragenlijst risico-acceptatie’ ingevuld en daaruit resulteerde het beleggingsprofiel ‘Vermogensbehoud’. Echter, door diverse risicovolle beleggingen is mijn portefeuille aanzienlijk minder waard geworden. Mag de vermogensbeheerder zomaar risicovolle beleggingen doen zonder dat met mij te overleggen?

Het is inderdaad zo dat u bij vermogensbeheer het maken van beleggingsbeslissingen uit handen geeft en dat de beheerder de aan- en verkopen bepaalt. De vermogensbeheerder dient wel een uitgebreid profiel op te stellen. Primair worden de beleggingsdoelstellingen vastgesteld, zodat het vermogensbeheer daarop afgestemd kan worden. Bij uw financiële positie moet onder andere gekeken worden naar de vermogenssamenstelling, uw liquiditeitsbehoefte en het vermogen om risico's te dragen. Bij uw risicobereidheid stelt de beheerder vast welk risico u wenst te lopen bij uw beleggingen in relatie tot uw beleggingsdoelstellingen. Uw effectenkennis en de ervaring met de effectenhandel worden ten slotte ook vastgelegd.

Bij vermogensbeheer geldt het uitgangspunt dat de beheerder als een goede huisvader om moet gaan met het beheren van uw gelden. In uw geval is belangrijk dat het beheer in overeenstemming dient te zijn met het bepaalde cliëntenprofiel en de beheersovereenkomst, waarbij met name uw doelstellingen en risicobereidheid prominent op de voorgrond moeten staan. Uitgangspunt is verder dat u zich bewust bent van de mogelijke consequenties van het beheer en de risico’s die u loopt. Dit dient de beheerder u goed uitgelegd te hebben.

Conclusie
Bij vermogensbeheer geeft u de beleggingskeuze uit handen, maar de beheerder dient de portefeuille wel te matchen met het profiel. Het is voor u van belang te onderzoeken of de beheerder zich bij de portefeuillesamenstelling heeft gehouden aan het vastgestelde profiel. Is dat niet zo, dan kunt u hiertegen een klacht indienen, te beginnen bij uw bank. Werkt dat niet, dan kunt u klagen bij de ombudsman en het Kifid.

Auteur 
  • Steven Gill
Bron 
  • geldenrecht.nl