Gemeenschap van goederen blijft nog jaren

Getty Images

We hebben begrepen dat straks iedereen ‘automatisch’ op huwelijkse voorwaarden gaat trouwen. Je hoeft daarvoor dan niet meer naar de notaris. Wordt die wet volgend jaar nog van kracht? We hopen in november 2014 te gaan trouwen.

Voorlopig niet
Huwelijkspartners hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat ze baas over hun eigen bezittingen blijven en de totale boedel niet meer hoeven te delen bij een scheiding. Het schrappen van het oer-Hollandse ‘trouwen in gemeenschap van goederen’, zoals een meerderheid in de Tweede Kamer inderdaad wil, is een zaak van de lange adem.

Slechts het begin
Notarissen gaan er vanuit dat het wetsvoorstel van VVD, PvdA en D66  om het huwelijksrecht te moderniseren, slechts het begin is van een slepende discussie over de inhoud van de regels. ,,De ervaring leert dat dit soort veranderingen heel langzaam gaat. De eerste aanzet van het nieuwe erfrecht in 2003, vond al in de  Tweede Wereldoorlog plaats. Het uitsluiten van een schoonzoon of schoondochter bij schenking of een erfenis, is nog steeds niet bij wet geregeld, terwijl er al jaren over gesproken wordt. Het is een van de belangrijkste redenen waarom mensen een testament maken.”

Een van de weinige landen
Nederland is overigens een van de weinig landen waar de overgrote meerderheid van de huwelijken in gemeenschap van goederen gesloten wordt. Dat betekent dat alle bezittingen van beide partners gezamenlijk eigendom worden, ook als een van de partijen meer inbrengt dan de andere. Mensen die dat anders willen regelen, moeten al voor de bruiloft naar de notaris om de bezittingen van beide partners vast te leggen. Het is de bedoeling van de Tweede Kamer om het maken van deze huwelijkse voorwaarden, in de wet te regelen. Juist de paren die in gemeenschap van goederen willen trouwen, zouden naar de notaris moeten om uitdrukkelijk vast te leggen dat het gezamenlijke bezit de beide partners toebehoort.

Oplossen van onvrede
Volgens veel notarissen zou dit systeem veel onvrede rond scheidingen oplossen. Nu kan het zo zijn dat een van de partners sterk financieel voordeel kan halen bij een scheiding, ook als het huwelijk maar een paar jaar heeft stand gehouden.  

Bezittingen voor huwelijk niet delen
Volgens onderzoek van Netwerknotarissen (160 kantoren in het hele land) onder 3000 aanstaande echtgenoten, wil 61 procent van de partners bij een scheiding de bezittingen die ze voor het huwelijk hadden, niet delen. Het krijgen van een erfenis ziet zelfs 90 procent niet als een gezamenlijk bezit.

Ongemakkelijk
Overigens voelen trouwlustigen in Nederland zich nog steeds ongemakkelijk om over huwelijkse voorwaarden te spreken. Voor velen is het nog een taboe om vóór  het huwelijk al rekening te houden met een scheiding, terwijl toch een op de drie huwelijken strandt. Slechts een kwart van de paren gaat voor het huwelijk naar de notaris om de huwelijkse voorwaarden vast te leggen.

Auteur 
  • Jaap Roelants
Bron 
  • geldenrecht.nl