Goede doelen ook fiscaal zeer aantrekkelijk

Getty Images

85 procent van de Nederlanders geeft maandelijks €10 aan het goede doel, blijkt uit een TNS Nipo-enquête. Dat schenken ook fiscaal erg aantrekkelijk kan zijn, is minder bekend.

Geven aan goede doelen kan op veel manieren: van af en toe een bedrag overmaken tot het periodiek ondersteunen van een instelling, of via het nalaten van geld na de dood. Niet alleen voor het goede doel is dat voordelig, ook voor u zelf. De overheid juicht het toe dat burgers hun geld niet alleen voor eigen welzijn gebruiken, vandaar dat de belastingregels rond schenkingen bijzonder aantrekkelijk zijn. Zeker voor wie dat regelmatig doet. Hieronder zet Geld & Recht de belangrijkste regels uiteen.

Periodieke giften

Als u eens in de zoveel tijd een gift doet, zijn donaties slechts aftrekbaar wanneer uw inkomen boven een bepaalde drempel komt. Deze grens bedraagt 1 procent van het verzamelinkomen, met een minimum van €60 (cijfers over 2008). Onder het verzamelinkomen vallen alle inkomsten en aftrekposten uit box 1,2 en 3, maar dan zonder de persoonsgebonden aftrek. Overigens mag maximaal 10 procent van het inkomen worden afgetrokken. Bent u getrouwd? Dan worden voor het bepalen van de drempel beide inkomens opgeteld.

Voorbeeld: uw inkomen bedraagt €50.000 en u schenkt €750 aan Slachtofferhulp. De drempel bedraagt dan €500: dat is het bedrag dat niet aftrekbaar is. De overige €250 mag u wél in mindering brengen.

Regelmatige giften fiscaal geheel aftrekbaar

Pas echt aantrekkelijk wordt het wanneer u uw favoriete goede doel periodiek wilt ondersteunen. Dan zijn alle giften aftrekbaar. Aangezien uit onderzoek blijkt dat 63 procent van de Nederlanders niet wisselt van doel, is deze optie voor velen interessant. Daarvoor moet u overigens wel vijf jaar lang aan hetzelfde goede doel geld willen geven. Tot 2014 moest u dit laten vastleggen in een notariële akte. Dat hoeft nu niet meer. U kunt een formulier opvragen of downloaden bij de Belastingdienst.

[ITEMADVERTORIAL]

Schenkingen in natura

Giften kunnen niet alleen in geld, maar ook in natura worden gedaan. Veel mensen doneren graag meubelen, speelgoed, kleding of andere zaken. Uiteraard is dan de vraag wat die goederen waard zijn. Een antwoord is niet altijd eenvoudig: regelmatig ontstaan hier conflicten met de Belastingdienst over. Wanneer u relatief grote goederen wilt weggeven (een busje bijvoorbeeld) is het verstandig een notaris in te schakelen. Bij kleinere giften volstaat het om de begunstigde instelling te vragen de gift schriftelijk te bevestigen, inclusief waarde van de geschonken goederen.

Onder bepaalde (strenge) voorwaarden kunt u ook vrijwilligerswerk dat u doet, en waarvoor u geen vergoeding krijgt, aftrekken als gift. 

Doneren na uw dood

Niet alleen tijdens uw leven ook ná overlijden kunt u fiscaal aantrekkelijk goede doelen ondersteunen. Zulke giften zijn vrij van successierecht: dat betekent dat het goede doel er geen belasting over hoeft te betalen. Ondersteunen kan op een aantal manieren, allereerst door een bepaald doel te benoemen tot erfgenaam of mede-erfgenaam. Zo’n instelling ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap. Een andere optie is het legaat: daarbij laat u een geldbedrag (of aandelen, kunstwerk, huis, stuk grond, etcetera) na. De door u begunstigde instelling wordt benoemd tot legetaris. Tenslotte bieden veel goede doelen de mogelijkheid om een Fonds Op Naam op te richten. Dit kan zowel tijdens uw leven of via uw testament. Wel moet u dan een aanzienlijk bedrag schenken, vaak hanteren doelen een drempel van 25.000 of 50.000 euro.

Het werkt zo: u stort geld in een fonds waarmee u een van te voren vastgestelde activiteit (bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar een bepaalde ziekte) ondersteunt. Voordeel is dat u zo geen aparte stichting met alle bijbehorende formaliteiten hoeft op te richten: het Fonds Op Naam is geen aparte rechtspersoon, maar wel een apart zichtbaar onderdeel binnen het te ondersteunen goede doel. Richt u het fonds op tijdens uw leven dan zijn periodieke giften onbeperkt fiscaal aftrekbaar. Overweegt u een van bovengenoemde mogelijkheden, ga dan naar de notaris voor advies of de benodigde formaliteiten.

Nieuwe belastingregels

Sinds 1 januari 2008 zijn de belastingregels rond (het schenken aan) goede doelen veranderd. Sindsdien kan alleen nog fiscaal voordelig worden gedoneerd aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zo’n ANBI is ‘een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.’ Goede doelen kunnen een beschikkingsformulier invullen en worden vervolgens – indien zij aan bepaalde eisen voldoen – aangewezen als ANBI.

Een lijst van alle instellingen aan wie u aftrekbare donaties mag doen, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Auteur 
  • David Bremmer