Hulp voor veteranen met bijstand

Getty Images

Ereschuld voor veteranen blijft voortaan buiten beschouwing voor de bijstand. Hiermee volgt staatssecretaris Klijnsma van sociale Zaken een aanbeveling van de Nationale Ombudsman met terugwerkende kracht op.

De zaak kwam aan het rollen toen een Libanon-veteraan met chronische psychische problemen €25.000 had ontvangen door de recente regeling Ereschuld. Dat is een eenmalige uitkering voor veteranen. Dankzij deze uitkering steeg zijn vermogen boven de grens die de bijstand toestaat en zette de gemeente Arnhem zijn bijstandsuitkering stop. De man diende een klacht in bij de Nationale Ombudsman, die er werk van maakte.

Veteranenwet
De regeling Ereschuld biedt financiële compensatie voor veteranen die door inzet in crisis- en oorlogsomstandigheden lichamelijk en/of psychisch gewond zijn geraakt. De ombudsman heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het daadwerkelijk inlossen van de Ereschuld. Deze regeling loopt vooruit op de inwerkingtreding van de Veteranenwet.

www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/staatssecretaris-klijnsma-zegt-veteranen-hulp-toe

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • geldenrecht.nl