Lastige woningeigenaren aanpakken

Getty Images

Een lastige huurder die flinke geluidsoverlast veroorzaakt, wordt op een gegeven moment uit zijn woning gezet. Bij een overlast veroorzakende huiseigenaar gaat dat aanzienlijk moeilijker. Daarom moet de wet worden gewijzigd.

Dit concludeert Michel Vos die op 31 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert. In feite staat de gemeente machteloos tegenover een huiseigenaar die forse geluidsoverlast veroorzaakt, merkte Vos. Het sluiten van de woning is in theorie een mogelijkheid, maar rechters vinden zo’n oplossing al snel veel te zwaar, zo blijkt uit een voorbeeld uit Purmerend dat Vos aanhaalt. In die gemeente greep de burgemeester daadwerkelijk in bij een huiseigenaar die overlast veroorzaakte, de rechter vond dat begrijpelijk, maar tegelijkertijd een te zwaar middel. De man kon terug naar zijn huis.

Engeland
Vos bestudeerde de situatie in Engeland, waar enkele jaren geleden de gemeente de bevoegdheid kreeg om vroegtijdig in te grijpen door gedragsaanwijzingen te geven aan bewoners die overlast voor de buren veroorzaken. Voor Nederland ziet Vos mogelijkheden in de vorm van een aanwijzing in combinatie met een dwangsom. Wie zich dan niet gedraagt moet flink betalen totdat hij zich wel gedraagt. De voorgestelde wetswijziging zou ook voor huurders moeten gelden. Dat betekent dat bij grote overlast de verhuurder niet meer naar de rechter hoeft om de huurder uit het huis te krijgen.

Bron

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • geldenrecht.nl