Man de bank, vrouw de boodschappen

Zowel bij mannen als bij vrouwen is ongeveer 70% op een of andere manier werkzaam. Toch wordt hier vaak anders over gedacht.

Uit het door TNS NIPO uitgevoerde onderzoek blijkt dat bijna net zoveel mannen als vrouwen (zo’n 70 procent) op een of andere manier werkzaam zijn. Mannen en vrouwen denken desondanks zeer verschillend over de inspanning die ze moeten leveren om de kost te verdienen. Eén op de vijf mannen vindt dat hij harder moet werken voor het gezamenlijke inkomen, terwijl slechts één op de tien vrouwen er zo over denkt. Meer vrouwen werken immers parttime en verdienen dus ook minder. Het soms zuurverdiende geld wordt door meer dan de helft van de ondervraagden in één pot gestort waaruit vervolgens alles wordt betaald. Zo’n 30 procent doet het iets anders en stort een deel in een gezamenlijke pot en houdt een deel van de inkomsten direct voor zichzelf.

Man voelt zich hoofdverantwoordelijk

Gezien het feit dat mannen én vrouwen de kost verdienen, valt op dat er nog steeds sprake is van een traditionele rolverdeling. Mannen nemen de wat ‘zwaardere’ financiële zaken voor hun rekening, zoals de hypotheek, verzekeringen, koopsommen en beleggingen.

Vrouwen nemen vaker verantwoordelijkheid voor de boodschappen, zak- en kleedgeld voor de kinderen en sparen. Anders gezegd: mannen laten de dagelijkse beslommeringen over aan de vrouw, want bijna 70 procent van de mannen zegt zich wel ‘hoofdverantwoordelijk’ te voelen voor de financiën. Bij de vrouwen heeft slechts 40 procent dat gevoel.

Ook uit de antwoorden op de vraag ‘Wie heeft er meer verstand van geldzaken, u of uw partner?’ blijkt dat mannen zichzelf een hoofdrol toedichten. Bijna één op de drie vrouwen zegt dat haar partner meer verstand van geldzaken heeft, terwijl slechts één op de vijf mannen zo over zijn partner denkt. Deze toch wat beperkte rol voor de vrouw is niet terecht, want onder meer uit een onderzoek van de universiteit van Maastricht blijkt juist dat vrouwen over het algemeen veel beter zijn in geldzaken zoals beleggen. Uit ons eigen onderzoek komt bovendien naar voren dat 9 procent van de mannen geen idee heeft van de maandelijkse inkomsten en uitgaven, tegenover 3 procent van de vrouwen. Dat geeft ook te denken.

Volgens Gabriëlla Bettonville van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) sluipt de traditionele rolverdeling er vaak in. “Stellen kunnen het uren hebben over de gordijnen en wordt helaas nauwelijks gepraat. Omdat veel vrouwen parttime werken, nemen zij de dagelijkse zaken er min of meer automatisch bij, terwijl de man over het algemeen de dingen doet die een keer per jaar aandacht behoeven, zoals de verzekeringen”, stelt Bettonville.

De belangrijkste oorzaak lijkt het gebrek aan échte communicatie tussen partners over geld. Veel stellen doen maar wat, volgens het Nibud. Bettonville pleit ervoor geldzaken regelmatig met elkaar te bespreken en duidelijke afspraken te maken.

Minder dan 1 procent wil het anders

Hoe tegenstrijdig het misschien ook lijkt, zowel mannen als vrouwen zijn dik tevreden met de traditionele rol­verdeling. Dat geldt voor jong en oud, mannen en vrouwen, gehuwden en samenwonenden. Over de ‘ouderwetse’ rolverdeling valt eigenlijk geen onvertogen woord. Slechts vier mannen en twee vrouwen van de meer dan duizend ondervraagden zou het graag anders willen. Dat is minder dan 1 procent.

Is alles dan koek en ei als het over geldzaken gaat? Nou, nee. “Geld is de belangrijkste bron van ruzie”, weet Gabriëlla Bettonville. Aan de taakverdeling besteden partners niet veel tijd en ze vinden het al snel goed. De problemen ontstaan daarom pas later: als het geld op is. Want als het gaat over het uitgavenpatroon (dus: wat doen we met het geld) dan leidt dat veel vaker tot ruzies. En een enkele keer zelfs tot een breuk in een relatie. Daarover leest u meer op de volgende pagina’s.
Auteur 
  • Erik Bogaards
Bron 
  • Plus Magazine