Ouders belangrijk bij gesprekken over geld

Getty Images

Ouders zijn voor middelbare scholieren de belangrijkste leer- en informatiebron over geld. De scholieren praten ook vaker over geld met ouders dan met vrienden en broers of zussen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nibud, dat begin december is gepubliceerd. Ouders hebben veel invloed op het leen- en spaargedrag van scholieren. Het blijkt dat scholieren meer sparen en minder lenen als zij thuis zak- en kleedgeld ontvangen én als ouders actief betrokken zijn bij de financiële opvoeding.

Gesprek aangaan
Meer dan vier op de vijf scholieren praat minimaal maandelijks met zijn ouders over geld. Meisjes doen dat vaker dan jongens. Hoe ouder de kinderen des te vaker praten ze over geld. De jongeren vinden zelf dat ze het meest over geldzaken leren van hun ouders. Niet verrassend geldt dat vooral voor scholieren die regelmatig met hun ouders praten. Het Nibud wijst er daarom op dat ouders met hun kinderen het gesprek over geld moeten aangaan en samen afspraken moeten maken.

www.nibud.nl/over-het-nibud/actueel/nieuws/artikel/nibud-ouders-belangrijker-dan-vrienden.html

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • geldenrecht.nl