Pensioen en scheiding

Hoe werkt uw pensioenregeling als u gaat scheiden, heeft de partner dan recht op een deel van het pensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd?

Ik ben enkele jaren geleden gescheiden.
Welke gevolgen heeft dat voor mijn pensioen? Heeft mijn ex-vrouw ook recht op mijn pensioen dat is opgebouwd voordat wij trouwden?


Voor echtscheidingen die na 30 april 1995 zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand geldt de Wet verevening pensioenrechten. Deze wet bepaalt dat het pensioen bij scheiding wordt ‘verevend’. De ex-partners krijgen ieder recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Uw ex ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Als u de scheiding binnen twee jaar heeft aangemeld bij uw pensioenfonds, betaalt dit fonds het pensioendeel rechtstreeks aan uw ex. Is dat niet het geval, dan moet u later zelf dat pensioendeel aan uw ex overmaken.

Mocht uw ex eerder komen te overlijden, dan krijgt u weer recht op het volledige pensioen. Komt u eerder te overlijden, dan heeft uw ex mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dat hangt af van de pensioenregeling.

Auteur