Scheidingsdatum en pensioen

U bent gescheiden van tafel en bed. Pas later wordt het huwelijk door de rechter ontbonden. Heeft uw ex recht op een deel van uw pensioen uit die periode?

In het juli/augustusnummer stond een artikel over pensioen en echtscheiding. Voor het berekenen van het pensioendeel waarop de ex-partner recht heeft, is de scheidingsdatum cruciaal. Ik ben in 1990 gescheiden van tafel en bed. Pas in 1993 is het huwelijk door de rechter ontbonden. Mijn pensioen­datum nadert. Heeft mijn ex nu recht op de helft van het pensioen dat is opgebouwd tot 1990 of tot 1993?

De wet maakt onderscheid tussen de verdeling van het ouderdomspensioen en van het bijzonder nabestaandenpensioen. Heeft de rechter in 1990 de scheiding van tafel en bed uitgesproken? Dan geldt de datum van inschrijving in het huwelijksgoederenregister (kort daarna) als officiële scheidingsdatum voor het berekenen van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Voor het bijzonder nabestaandenpensioen geldt de datum van ontbinding als officiële scheidingsdatum, in uw geval dus 1993. Het komt echter zelden voor dat de rechter een scheiding van tafel en bed uitspreekt. Met een scheiding van tafel en bed wordt dan ook meestal bedoeld dat de echtgenoten niet langer bij elkaar wonen en dat de officiële echtscheiding is aangevraagd. Het huwelijk bestaat dan nog wel en ouderdomspensioen dat wordt opgebouwd, komt nog steeds in aanmerking voor verdeling. Een echtscheiding (niet een scheiding van tafel en bed) is pas definitief als deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De datum van de uitspraak van de rechtbank is dus niet bepalend. Na deze uitspraak kan het nog maximaal negen maanden duren voordat de gemeente de echtscheiding opneemt in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Meer vragen over geld en recht? U vindt ze in de rubriek 'Vraag en antwoord'.


Missing media-item.

 

Auteur 
  • Jose Mast
Bron 
  • Plus Magazine