Weg caravan

Uw tante heeft de door uw geërfde caravan verkocht, kunt u dit geld bij haar terugvragen? PlusOnline helpt!

Mijn oom heeft mij zijn caravan nagelaten, zo heeft hij in zijn testament bepaald. Nu blijkt dat mijn tante de caravan na zijn overlijden heeft verkocht. Wat kan ik doen?

Sommeer uw tante de waarde aan u te vergoeden. Weigert uw tante dat, dan kunt u de zaak voor de rechter laten komen.

Meer vragen over geld en recht? U vindt ze in de rubriek 'Vraag en antwoord'.


Missing media-item.

 

Auteur 
  • Jose Mast